Hanna Gerdes slutfinalist till Raoul Wallenbergpriset 2024

Bild: Yusuf Hussein

Varje år delas Raoul Wallenbergpriset ut på Raoul Wallenbergs dag, den 27:e augusti.

Priset går till en person som arbetar i Sverige i Raoul Wallenbergs anda, främst genom kunskapshöjande insatser riktade till barn och unga i syfte att motverka rasism, diskriminering och intolerans och för alla människors lika värde. Raoul Wallenbergpristagare är föredömen – personer som unga kan spegla sig i och se upp till.

Hanna Gerdes är en av tre finalisterna till Raoul Wallenbergpriset 2024.

Finalisterna har valts utifrån hundratals förslag som inkommit till Raoul Wallenberg Academy från allmänheten samt fem samarbetsorganisationer.

Läs mer om priset och samtliga slutfinalister här.

 

 

 

Shares