Sveriges första sommarskola om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Nu på onsdag startar Sveriges första sommarskola om CRPD, konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Hanna and Goliath är väldigt glad att vara inbjuden som gästföreläsare när studenter, doktorander och forskare från hela landet samlas för att fördjupa sina kunskaper om Funktionsrättskonventionen.

Sommarskolan är ett intiativ av Från Snack till Verkstad och Funktionsrätt Sverige och man kan läsa mer om sommarskolan här.

Mer om programmet och föreläsare  finner du här:

24 augusti

9.00 Mänskliga rättigheter som verktyg – föreläsning och interaktiv övning
Hanna Gerdes, MR-jurist, Hanna and Goliath. Webb: hannagoliath.com

12.00 Lunch

13.00 Disability and Human Rights: Overview of the CRPD and the Challenge of its Implementation in the Nordic Countries
Rannveig Traustadóttir, Professor, University of Iceland. Föredraget hålls på engelska

14.00 Funktionsrättskonventionen som juridiskt verktyg.
Andrea Bondesson, MR- jurist, projektet Från snack till verkstad.

14.30 Paus

15.00 Mänskliga rättigheter och svensk rätt – utmaningar
Andreas Pettersson, Jur Dr, Umeå universitet

15.40 Grupparbete

16.40 Redovisning och diskussion

17.30 Middag

25 augusti

8.00 Frukost

9.00 Valbara workshops:
Diskriminering och tillgänglighet, artikel 5 och 9
Ola Linder och Emil Erdman, Med lagen som verktyg

Utmaningar för Sverige. Rätten till självständigt liv, artikel 12 och 19
Rannveig Traustadóttir och Andrea Bondesson

10.30 Paus

10.40 Lever Sverige upp till Funktionsrättskonventionen: Case tvångsvård
Anna Nilsson, Jur Dr, RWI och Anna Quarnström, jurist RSMH:

12.00 Lunch

13.00 Activism and Academy in Partnership Working for Change
Rannveig Traustadóttir

13.45 Hur får vi genomslag för Funktionsrättskonventionen i Sverige

Gemensamt samtal mellan:

Thomas Hammarberg, Europarådets tidigare kommissionär för mänskliga rättigheter
Andreas Petterson, jurist Umeå universitet
Malin Ekman Aldén, GD Myndigheten för delaktighet
Lars Ohly, ordförande, Funktionsrätt Sverige
Deltagarna på sommarskolan.

Shares