Women, peace and security - Myanmar advanced training programme

IMG_7907

Hanna och Goliath Law & Education har kontrakterats för att hålla utbildning i mänskliga rättigheter för deltagare i UNSCR 1325 Women, Peace and Security-programmet. Programmets huvudsakliga syfte är att öka kvinnors inflytande och deltagande i politiska processer och erkännande av flickors och kvinnors särskilda behov i konfliktsammanhang.

Läs mer om utbildningen här:

282_UNSCR1325_Women_Peace_MYANMAR_webb

Föreläsare

Shares