Dags för sjunde omgången av Delaktig, stark och synlig 9-10 september

Helgen den 9-10 september startar den sjunde omgången av Sveriges första interreligiösa ledar- och mentorprogram för kvinnor.

Under åren 2016-2022 har Hanna and Goliath processlett sex omgångar av detta mentor- och ledarskapsprogram riktat till kvinnor inom trossamfund. Och nu har det blivit dags för en ny omgång.

Drygt 100 kvinnor från ett 40-tal olika från olika trossamfund har under åren fått fortbilda sig inom och diskutera ledarskap, maktstrukturer, kommunikation, konflikthantering, jämställdhet, mänskliga rättigheter, hedersförtryck och lagstiftning.

Syftet med denna satsning är att:

  • Stimulera diskussioner och medvetenhet om kvinnors makt, representation och medverkan inom trossamfunden.
  • Stärka kvinnors nätverk mellan olika organisationer.
  • Ge redskap till kvinnor att öka sitt inflytande och utvecklas som ledare

Hanna and Goliath vann  2018 Diversity Index Awards för sitt arbete med programmet.

Vill du läsa mer forskning kring slutsatser och resultat av programmet så hittar du det här. 

Shares